تجهیزات پزشکی و دارویی

واحد تجهیزات پزشکی و دارویی:

نام و نام خانوادگی: سید صدراله زادیان

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107