معرفی واحد

        کارشناس مسئول نظارت وارزیابی حوادث وفوریتهای پزشکی

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: علی یارنسب

مدرک تحصیلی:کارشناس فوریت های پزشکی

اهداف ورسالت:ارتقاءسطح ارائه خدمات فوریتهای پزشکی از طریق نظارت وبازرسی مستمر

شرح وظایف:

1-تدوین چک لیست پایش ونظارت اورژانس پیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

2-تدوین برنامه زمان بندی بازدید وانجام بازرسی از پایگاههای ا ورژانس پیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

3-تدوین واجرای ارزیابی عملکرد واحدهای حوادث و فوریتهای پزشکی واورژانس های پیش بیمارستانی  منطقه تحت پوشش

4-تدوین سیستم تشویق و تنبیه کارکنان ومدیران ادارات حواددث وفوریتهای پزشکی واورژانسهای پیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

5-تشکیل کمیته تدوین ارتقا. کیفیت

بررسی وپیگیری شکایات (مردمی وکارکنان) وموارد تخلف ادارات حوادث وفوریتهای پزشکی واورژانسهای پیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

6-پیگیری تدوین شاخص های عملکرد اختصاصی واحد

7-نظارت بر عملکرد شرکت های بخش خصوصی  

 

 

آدرس: خیابان جمهوری-جنب معاونت غذا و دارو، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان - تلفن: 07433233591
کروکی آدرس اورژانس:
آمار بازدیدکنندگان:

بازدید کنندگان آنلاین:1
بازدید امروز سایت:7
بازدید این صفحه:2578
تعداد کل بازدید:191566
خدمات فناوری اطلاعات:

تغییر رمز VPN
سرور فایل و برنامه دانشگاه
وب سایت های دانشگاه
Off Campus
اتوماسیون اداری
تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107