کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت:

 

نام و نام خانوادگی: حسین محمدیان

 

 •     دارابودن نقش محوری وتیم سازی درحوزه ارتقاء کیفیت
 •      تعامل و هماهنگی باکارشناسان بهبود کیفیت دانشگاه ومرکزمدیریت حوادث وفوریت های استان ها
 •       هماهنگی با مدیریت ارشد سازمان درخصوص کسب خط مشی هاو دستورالعمل های اجرایی
 •       هدایت و هماهنگی بین واحدها دراجرای اهداف استراتژیک و عملیاتی
 •    تدوین و اجراي خط مشی ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان
 •     پیگیري و هماهنگی پیاده سازي استانداردهاي اعتبار بخشی در بخش ها و واحدهاي مختلف بیمارستان
 •      پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت درسازمان و پایش شاخص های کیفی مرتبط
 •       کنترل ونظارت برحفظ وارتقاء کیفیت درکلیه واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی
 •     سنجش میزان دستیابی به اهداف استراتژیک سازمانی
 •      همکاری درتدوین و پایش برنامه های عملیاتی واحدها
 •    دریافت گزارش تجزیه وتحلیل شاخص های بهبود کیفیت ازواحد آمار و نظارت براقدامات اصلاحی
 •       شرکت درجلسات مربوط بهبود کیفیت وارائه نظرات مشورتی وتخصصی
 •      شناسایی، تدوین ومستندسازی فرایندهای دفترکنترل کیفیت
 •       تهیه گزارش عملکرد دفترکنترل کیفیت درمقاطع زمانی مختلف
 •       طراحی و اجراي برنامه ممیزي داخلی
 •      نظارت بر اجراي صحیح کمیته ها و پیگیري مناسب مصوبات

 

 


آدرس: خیابان جمهوری-جنب معاونت غذا و دارو، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان - تلفن: 07433233591
کروکی آدرس اورژانس:
آمار بازدیدکنندگان:

بازدید کنندگان آنلاین:2
بازدید امروز سایت:34
بازدید این صفحه:2467
تعداد کل بازدید:187807
خدمات فناوری اطلاعات:

تغییر رمز VPN
سرور فایل و برنامه دانشگاه
وب سایت های دانشگاه
Off Campus
اتوماسیون اداری
تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107